Skylight Loft Premium


Wyłaz dachowy SKYLIGHT LOFT PREMIUM technicznie odpowiada systemowi SKYLIGHT PREMIUM. Wyłaz dachowy zapewnia bezpieczne wyjście na dach w celu wykonania prac konserwacyjnych.

Wyłaz SKYLIGHT LOFT PREMIUM jest oparty na konstrukcji okna dachowego SKYLIGHT PREMIUM. Wykonany został z tych samych materiałów.

Dzięki temu przejął wszystkie parametry okna:

  •  posiada te same parametry termiczne, wytrzymałościowe i akustyczne,
  •  wyposażony jest w pakiet szybowy 4H- 16- 4T,
  • może być rozszczelniany klamką w pozycji wietrzenia,
  • możliwość otwierania na prawą lub lewą stronę dachu,
  •  jest dostępny w kolorach oblachowania, kołnierzy i PVC charakterystycznych dla okna dachowego SKYLIGHT PREMIUM.