Skylight Loft

Wyłaz dachowy SKYLIGHT LOFT technicznie odpowiada systemowi SKYLIGHT. Estetyczny, prosty profil nadaje produktowi atrakcyjny i nowoczesny wygląd. Wyłaz dachowy SKYLIGHT LOFT zapewnia bezpieczne wyjście na dach w celu wykonania prac konserwacyjnych.

Wyłaz SKYLIGHT LOFT jest oparty na konstrukcji okna dachowego SKYLIGHT. Wykonany został z tych samych materiałów.

Dzięki temu przejął wszystkie parametry okna:

  • posiada te same parametry termiczne, wytrzymałościowe i akustyczne,
  • wyposażony jest w pakiet szybowy 4H- 16- 4T,
  • może być rozszczelniany klamką w pozycji wietrzenia,
  • możliwość otwierania na prawą lub lewą stronę dachu,
  • jest dostępny w kolorach oblachowania, kołnierzy i PVC charakterystycznych dla okna dachowego SKYLIGHT PREMIUM